Stig R. Wigestrand - vellykket endring og innovasjon

Stig Wigestrand holder foredrag og kurs om endring og innovasjon på arbeidsplassen. Han viser med konkrete eksempler hvordan de ansatte selv kan utvikle robuste løsninger - som fungerer for dem. Bestill et foredrag med Stig Wigestrand og få innsikt i verktøyene du trenger for å lykkes.

Stig R. Wigestrand foredrag

Kunsten å innovere - Hva skal til for å lykkes?

  • Med utgangspunkt i pedagogisk kreativitet og sin følgesvenn fiolinen, forteller Wigestrand om sine erfaringer med inspirerende utviklingsprosesser i norske virksomheter – hvorfor det er vanskelig, og hva som skal til for å lykkes!

Stig R. Wigestrand foredrag

Konsertforedraget TRIOVASJON

  • Sammen med de anerkjente musikerne og brødrene bassist Per, og gitarist Hans Mathisen – som også er Spellemannsprisvinner - deler dr. i improvisasjon, Stig R. Wigestrand, på en morsom og inspirerende måte sine viktigste erfaringer med endring og utvikling. Glimt i øyet, og fantastisk improvisert musikk! 

Stig R. Wigestrand foredrag

Kurs

  • Stig R. Wigestrand leverer også kurs, i ulike format, innenfor endring, utvikling, og innovasjon. Ta kontakt for mer informasjon.

Bestill et foredrag med Stig R. Wigestrand, og få enkle, robuste verktøy for å lykkes.

Wigestrand er utdannet fiolinist og pedagog. Han har en doktorgrad i musikalsk improvisasjon. I mange år har han arbeidet med endring og utvikling i en rekke ulike virksomheter.

Fiolinist, forfatter, gründer, og førsteamanuensis i pedagogikk, Stig R. Wigestrand, holder foredrag og kurs om å lykkes med endring, utvikling, og innovasjon. Han er opptatt av våre tankeprosesser, og med fiolin og glimt i øyet presenterer han: 

Hva er kjernen i vellykket innovasjon?

Hvordan gis de ansatte autonomi og handlingsrom til utvikling, som gjør hverdagen bedre?

Hvordan hemmes utviklingsarbeid av vår egen ekspertise, og hvordan utfordres dette paradokset?

Hold munn - og lytt!

af Stig R. Wigestrand

Det er ikke lett å holde munn. Spesielt ikke når oppgaven er å finne nye, bedre løsninger. Da blir vi ofte så ivrige at vi snakker i vei om ideene våre. Men vi vet vel alle at å prate som regel ikke er nok? Boka du holder i hånden, tar derfor opp et viktig spørsmål: Kan vi gjøre ting bedre ved å lære oss å lytte til dem som tross alt kjenner problemene best fra før - før vi prøver å finne fram til løsningene?


Hold munn og lytt! er skrevet for dem som står midt i prosessen - ledere, prosjektledere, team og enkeltpersoner som vil lykkes med endring og innovasjon. Første del fokuserer på tankene våre og hvordan de ofte kommer i veien for oss, uten at vi merker det selv. Andre del presenterer to enkle, robuste modeller for å lykkes - for å tenke smartere, rett og slett. Boka er full av praktiske eksempler og gir deg i tillegg flere verktøy du kan bruke i arbeide.

Stig R. Wigestrand -

musiker og foredragsholder

Stig R. Wigestrand (f. 1969), fiolinist, forfatter, gründer, og førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Stig ble tidlig kjent som en dyktig musiker, og har opptrådt med mange kjente grupper og musikere. Han har flere plateutgivelser bak seg, og har turnert i inn- og utland. Dr. grad i improvisasjon fikk han ved Norges Musikkhøgskole, hvor han også underviste.


Stig Roar Wigestrand har jobbet som veileder for innovasjons- og utviklingsprosesser både i offentlig og privat sektor. Han er opptatt av pedagogisk kreativitet i sin tilnærming til utviklingsprosesser, og har bred og tverrfaglig erfaring som han tar i bruk i foredragene sine.

Kontakt oss for å bestille ditt foredrag med Stig R. Wigestrand

Ønsker du at Stig Roar Wigestrand skal inspirere din organisasjon med et foredrag eller kurs? Stig snakker om innovasjon og hvordan du lykkes med endringer. Foredragene er både lærerike og underholdende, med mange innslag av musikk og gode eksempler. Ta kontakt for mer informasjon, eller for å bestille ditt foredrag.